Ker je IT najhitreje razvijajoča se panoga in gredo trendi vsak dan najprej, jim je potrebno dosledno slediti. Ker pa vemo, da ste vi strokovnjaki v vaši panogi, prepustite IT vzdrževanje in nadgradnjo sistemov nam, ki smo strokovnjaki v naši panogi. Na ta način vam zagotavljamo, da bomo vaš IT sistem prilagajali trenutnim trendom in varnostno posodabljali, da bo učinkovit kot prvi dan, ko smo ga postavili.

Vzdrževanje IT sistemov obsega:

  • Ščitenje pred zunanjimi vplivi in virusi. Hackerji prihajajo na dan z vedno novimi idejami, zato je potrebno slediti najnovejšim varnostnim smernicam.
  • Sprotno posodabljanje programske opreme in optimizacija
  • Nadgradnjo ali zamenjavo dotrajanih in neprimernih komponent sistema
  • Varnostna kontrola in kontrola varnostnih kopij
  • Tudi znotraj podjetja se stvari spreminjajo (npr. zamenjava sodelavcev, delovnih mest, odpiranje novih področij ali poslovalnic, …), zato je potrebno tudi sistem prilagodi

Ne pozabite se pozanimati o možnosti sklenitve Vzdrževalne pogodbe. Pogodba vam zagotavlja ugodnejšo ceno vzdrževanja, prednostno reševanje napak, minimalni reakcijski čas za odpravo napak, posebna linija za kontaktiranje, stalni stik s sistemom. Najpomembnejša prednost, ki jo z Vzdrževalno pogodbo pridobite pa je dejstvo, da mi skrbimo za vaš sistem 24 ur dnevno in poizkušamo napake odpravit še predno se pojavijo. Tak preventivni pristop vam lahko prihrani precej denarja in znatno zmanjša skrbi.